Program a péče

Poskytování služeb vychází zejména z potřeb uživatelů a je postaven na jeho schopnostech, důraz je kladen na individuální přístup. Snažíme se o to, aby poskytování služeb bylo komplexní.   

 

Zdravotní péče je zajišťována zdravotnickým personálem 24 hodin denně, praktický lékař dochází jednou týdně, psychiatr podle potřeby. Personál se stará o veškeré denní aktivity klienta podle stupně jeho postižení, tedy o oblékání (úplná nebo částečná pomoc) a dále stravování (jen dohled nebo i krmení), částečná nebo plná pomoc při hygieně (wc, sprchování), pomoc při nákupech, vyřizování úředních záležitostí, styk s úřady.

 

Součástí je i péče o osobní prádlo, manikůra, pedikůra, kadeřnické služby. Pečovatelé a sociální pracovníci provádějí s klienty aktivační terapii, resocializační terapii, reedukaci, dále chodí s klienty na procházky do parku či blízkého okolí. Organizujeme též výlety do okolí, různé zábavné programy, vystoupení apod. Staráme se o to, aby se klienti u nás cítili jako doma.