Denní stacionář


Místo poskytování služby:
Korunní 111
Praha 3
130 00

tel.: 702 081 260
 

Denní stacionář je další službou pobytových Sanatorií TOPAS a LOTOS.


sociální pracovnice: Bc. Jiřina Volková
tel: 774 119 183
e-mail:

 

zástupce ředitele: Bc. Lenka Bejšovcová
tel.: 774 119 188
e-mail: 

Denní stacionář
Pro osoby s různým typem organické duševní choroby, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí.
Nabízí citlivé řešení a pomoc rodinám v tíživé situaci trvalé péče o duševně nemocného člena rodiny. Zařízení může zajistit konzultaci s psychiatrem. Pro klienty je zajištěna celodenní strava i s možností objednání speciálních diet. V denním stacionáři se snažíme pro naše klienty vytvořit co nejvíce domácí prostředí, kde zohledňujeme jejich individuální potřeby. Kolektiv vrstevníků napomáhá odstranění pocitu osamělosti. Školený personál podporuje soběstačnost klientů a pomáhá smysluplnému využití volného času.
Budova denního stacionáře se nalézá v Praze ve vnitrobloku vinohradské zástavby. V centru města nabízí překvapivě klidné místo se zahrádkou.

Komu je určen denní stacionář?
Služba je určena všem, kteří potřebují dohled nebo péči druhé osoby, a to především osobám s duševním onemocněním, Alzheimerovou chorobou, případně jiným psychickým onemocněním.
Denní stacionář poskytuje služby klientům, kteří žijí ve vlastní domácnosti nebo se svými blízkými. Umožní tak pečující rodině klienta docházet do zaměstnání, případně získat čas i pro své osobní potřeby.

Rámcový denní program
07:00 - 09:30   Příchod klientů, snídaně
09:30 - 10:00   Dopolední svačina
10:00 - 12:00   Aktivizační činnosti a terapie
12:00 - 13:00   Oběd
13:00 - 14:00   Siesta u kávy
14:00 - 15:30   Aktivizační činnosti a terapie
15:30 - 16:00   Odpolední svačina
16:00 - 18:00   Společenské aktivity, večeře

Alzheimer nesmí vzít důstojnost
Diagnóza Alzheimerova nemoc představuje těžkou zkoušku nejen pro samotného pacienta, ale i pro jeho nejbližší. Rodinní příslušníci se stávají „skrytými obětmi“ demence, když se musejí vzdát zaměstnání či svého soukromého života, aby mohli pečovat o milovaného člověka. Ovšem ani jejich láskyplná péče často nezvládne pokrýt všechny potřeby nemocného.
Denní stacionář je řešením a pomocí pro ty, kteří denně pečují o nemocného člena rodiny. Umožní skloubit péči o blízkého se zaměstnáním a poskytne tolik potřebný čas pro osobní potřeby. Vězte, že prosbou o pomoc nedáváte najevo méně lásky, lenost či nezájem. Naopak, v dané situaci děláte pro svého milovaného maximum, co je ve vašich silách.


Aktivizační činnosti
Aromaterapie - působením vonných látek vyvolává změny mysli, nálady, vrací vzpomínky a usnadňuje proces poznávání.
Arteterapie – skupinová práce s klienty, při které se využívá výtvarného projevu.
Canisterapie – léčebný kontakt člověka se psem, který svou přítomností dokáže vyvolávat dobrou náladu.
Fyzioterapie – pohybový režim – pravidelná cvičení s klienty s ohledem na jejich možnosti.
Muzikoterapie – je součástí relaxace, zpěv a pohyb s hudbou celkově aktivují mozkovou činnost.
Psychoterapie – působením na klienty se snažíme redukovat nástup pocitů bezmoci a zoufalství a jinému nevhodnému vyrovnání se s příznaky nemoci.
Reminiscenční terapie – tato metoda je velice důležitá pro klienty, kteří trpí poruchami krátkodobé paměti, ale velmi dobře si vybavují události dávno minulé.
Sociální trénink – klientům trpícími duševními chorobami sociální kontakty prospívají a stimulují je.
Validace – znamená člověka postiženého demencemi následovat do jeho vnitřního světa, tento svět akceptovat, pojmenovat a potvrdit.

Rozsah úkonů při poskytování služby v denním stacionáři
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- poskytnutí stravy
- zprostředkování společenských kontaktů
- sociálně terapeutické činnosti
- vzdělávací a aktivizační činnosti