Jak se stát klientem

Zájemce o službu je před uzavřením dohody seznámen se všemi podmínkami poskytování služby, pověřený pracovník zjišťuje, co zájemce od služby očekává, jaké osobní cíle bude služba naplňovat a jaká bude konkrétní forma a rozsah služby, kterou budeme poskytovat. Osobní cíle vycházejí z možností a schopností zájemce o službu. Sociální a zdravotní diagnóza a omezení z nic plynoucí jsou uplatňovány v této fázi. Veškeré informace jsou zájemci poskytovány s ohledem na jeho situaci a jeho schopnostem vnímání tak, aby věděl, jestli služba naplňuje jeho potřeby a mohl se informovaně rozhodnout.

 

Kontakt probíhá osobně na základě telefonické domluvy. Zásadně trváme na tom, aby se rodina klienta podívala do našeho zařízení předem. Po předložení zdravotní zprávy a posoužení zapíšeme klienta do pořadníku, rodinu kontaktujeme poté, co se uvolní místo. S rodinou udržujeme kontakt po celou dobu pobytu a snažíme se jí zapojovat do našich aktivit.

 

Při přijetí je sepsána dohoda o poskytování služeb v našem zařízení, – viz sekce Dokumenty ke stažení – ve které jsou specifikovány veškeré náležitosti včetně ceny za pobyt a délky trvání pobytu. Ukončení poskytování služeb je na základě dohody, je-li sjednána na dobu určitou, jinak většinou poskytujeme pobyt na dobu neurčitou, též umožňujeme trvalý pobyt. V tomto případě končí pobyt úmrtím klienta. Důvodem ukončení pobytu ze strany zařízení je zejména zhoršený zdravotní stav – klient vyžaduje zdravotní péči ve specializovaném zdravotnickém zařízení – tuto náhradní službu zajišťujeme prostřednictvím našeho smluvního zařízení.

 

Uživatelé jsou informováni o tom, že si mohou stěžovat na kvalitu či způsob poskytování péče. Stížnosti (ojedinělé) se řeší prostřednictvím pověřeného pracovníka bezpečně a rychle do 14 dnů, jsou vyřizovány většinou písemně a jsou evidovány. Pravidla pro podávání stížností jsou v písemné formě a jsou srozumitelná. Máme zpracován systém informací o své službě, který je dostupný veřejnosti (web, letáky). Informace obsahují právní formu, IČO, adresu, jména zodpovědných pracovníků, poslání, cíle služby, podmínky poskytování služby, cenu.