Jak nás podpořit

Pro naše zařízení je cenným zdrojem podpora přátel a sponzorů. Poskytnuté prostředky používáme pro realizaci některých projektů. Také respektujeme přání dárců, pokud svůj dar váží na určitý účel.

Každý dárce samozřejmě dostává darovací listinu, se všemi zákonnými náležitostmi a může si ji tedy uplatnit v jako odčitatelnou položku od základu daně v rámci daňového přiznání či ročního zúčtovaní daně u zaměstnanců.

 

Běžný účet: Raiffeisen Bank 8608612001/5500