Ceník

Vstupní pohovor s klientem a jeho rodinou zahrnuje:

  • prohlídku zařízení s doprovodem 
  • konzultace s rodinou - informace o pobytu a službách
  • vypracování smlouvy o příjmu klienta
  • přijímací pohovory - lékařský, sesterský, terapeutický

 

Úhrada za služby na lůžkách sociální péče

  • Úhrada za ubytování činí 305 - 285,- Kč/den
  • Úhrada za celodenní stravu činí 255,- Kč/den

(podrobný sazebník je přílohou ke smlouvě o poskytnutí služby sociální péče)

 

Na lůžkách sociální péče přináleží přiznaný příspěvek na péči poskytovateli sociálních služeb. Tento příspěvek není možno využívat k úhradě léků, zdravotních a inkontinenčních pomůcek, stravy, bydlení apod.
Poskytování fakultativních činností bude dohodnuto individuálně. Tyto služby jsou za úplatu a řídí se Sazebníkem Sanatoria Lotos.